Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai Shanghai, CN
1108 Meihua Road
Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai,  hotelreservationer Shanghai
Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai
Shanghai