Sheraton Shanghai Hongkou Hotel Shanghai, CN
200080 No.59 Si Ping Road酒店预订