Hotel Savoy Prague, CZ
118 00 Keplerova 6
Hotel Savoy,  酒店预订 Prague
Hotel Savoy
Prague