Ascott Sathorn Bangkok Bangkok, TH
10120 187 South Sathorn Roadহোটেল বুকিং