Modena by Fraser Putuo Shanghai Shanghai, CN
200333 No. 1, Lane 58, Tongchuan Road,

Хотелски резервации