U Sathorn Bangkok Bangkok, TH
10120 105, 105/1 Soi Ngam Duphli,حجوزات فندقية