Motel 168 Shanghai Waigaoqiao Pilot FTZ Zhouhai Road Branch Shanghai, CN
200131 No. 200 Tai Bei Dong Luحجوزات فندقية