Howard Johnson Plaza Lingang Shanghai Shanghai, CN
201306 555 Xinyuan South Road
Howard Johnson Plaza Lingang Shanghai,  حجوزات فندقية Shanghai
Howard Johnson Plaza Lingang Shanghai
Shanghai