Turkmenistan

Country Code +993

City Codes

Ashgabat

12

Turkmenabad (formerly Chardzhou)

378

Dashkhouvuz

322

Turkmenbashi (formerly Krasnovodsk)

243

Mary

522

Serdarabad (formerly Nebitdag)

222

Calling Codes, International Calling Codes, Phone Calls, Dialing, Area Code, Phone Dialing, International Dialing Codes, Calling Country Codes, Country Code, City Codes