Tanzanya Telefon Kodları

Ülke kodu +255

Arusha 27
 Dar Es Salaam 22
 Dodoma 26
 Iringa 26
 Kagera 28
 Kigoma 28
 Kilimanjao 27
 Lindi 23
 Mara 28
 Mbeya 25
 Morogoro 223
 Mtara 23
 Mwanza 28
 Pemba 24
 Pwani 23
 Rukwa 25
 Ruvuma 25
 Shinyanga 28
 Singida 26
 Tabora 26
 Tanga 27
 Zanzibar 24


Tanzanya Telefon Kodları, Uluslararası Telefon Kodları, Telefon Görüşmeleri, Telefonla Arama, Telefon Kodu, Telefon Çevirme, Uluslararası Telefon Kodları, Ülke Kodları, Ülke Kodu, Şehir Kodları