Nepal Telefon Kodları

Ülke kodu +977

Şehir Kodları
 Bharatput 56
 Biratnagar 21
 Bhaktapur 1
 Bjojpur 29
 Dhankuta 26
 Dhangadi 91
 Dolakha 49
 Gorkha 64
 Jhapa 23
 Katmandu 1
 Nepalgunj 81
 Phidim 24
 Pokhara 41
 Sarlahi 46
Nepal Telefon Kodları, Uluslararası Telefon Kodları, Telefon Görüşmeleri, Telefonla Arama, Telefon Kodu, Telefon Çevirme, Uluslararası Telefon Kodları, Ülke Kodları, Ülke Kodu, Şehir Kodları