Nepal Klicne kode

Koda države +977

Mesto kode
 Bharatput 56
 Biratnagar 21
 Bhaktapur 1
 Bjojpur 29
 Dhankuta 26
 Dhangadi 91
 Dolakha 49
 Gorkha 64
 Jhapa 23
 Katmandu 1
 Nepalgunj 81
 Phidim 24
 Pokhara 41
 Sarlahi 46


Nepal Klicne kode, mednarodni telefonski klici, telefonski klici, klicanje, lokalna koda, telefonsko klicanje, mednarodne telefonske kode, koda države, državna koda, kode mesta