Kazahstan Klicne kode

Koda države +7

Karakt.stevilke
 Akmola 317
 Aktau 329
 Aktubinsk 313
 Almaty 327
 Arkalyk 330
 Atyrau 312
 Karaganda 321
 Kostanai 314
 Kzyl-Orda 324
 Leninsk 336
 Pavlodar 318
 Petropavlovsk 315
 Semipalatinsk 322
 Shymkent 325
 Taldykorgan 328
 Uralsk 311
 Ust-Kamenogorsk 323
 Zhambyl 326
 Zhezkazgan 310


Kazahstan Klicne kode, mednarodni telefonski klici, telefonski klici, klicanje, lokalna koda, telefonsko klicanje, mednarodne telefonske kode, koda države, državna koda, kode mesta