Japonska Klicne kode

Koda države +81

Mesto kode
 Aomori 177
 Chiba 43
 Chita 562
 Daito 720
 Fuchu (Tokio) 423
 Fukushima 24
 Ginowan 98
 Gushikawa 98
 Hirošima 82
 Ibakari 726
 Imari 955
 Kawasaki (Kanagawa) 44
 Kobe 78
 Kyoto 75
 Nagasaki 958
 Nagoya 52
 Naha 98
 Okinava 98
 Osaka 66
 Sapporo 11
 Sasebo 956
 Seto 561
 Tachikawa (Tokio) 425
 Tokio 3
 Urasoe 98
 Yokohama 45
 Yokosuka (Kanagawa) 468
 PHS telefoni 070 + osem mestna številka
 Mobilni telefoni 090 + osem mestna številka
Japonska Klicne kode, mednarodne telefonske klice, telefonske klice, izbiranje, krajevna koda, telefonsko izbiranje, mednarodni telefonski kodi, kodne države, državna koda, mestni kodi