Guam Klicne kode

Koda države +1

(Načrt oštevilčenja v Severni Ameriki)
 Area Code 671
 Dial 1 + 671 + Lokalna številka
 Mesto kode ni potrebno. Vse točke 7-mestna
Guam Klicne kode, mednarodne telefonske klice, telefonske klice, izbiranje, krajevna koda, telefonsko izbiranje, mednarodni telefonski kodi, kodne države, državna koda, mestni kodi