Guam Klicne kode

Koda države +1

(Načrt oštevilčenja v Severni Ameriki)
 Area Code 671
 Dial 1 + 671 + Lokalna številka
 Mesto kode ni potrebno. Vse točke 7-mestna
Guam Klicne kode, mednarodni telefonski klici, telefonski klici, klicanje, lokalna koda, telefonsko klicanje, mednarodne telefonske kode, koda države, državna koda, kode mesta