Afganistan Klicne kode

Koda države +93

Mesto kode
 Heart 40
 Jalalabad 60
 Kabul 20
 Kandahar 30
 Mazar-e-Sherif 50
 Mobilni telefon
 Mobilni telefoni 70
Afganistan Klicne kode, mednarodne telefonske klice, telefonske klice, izbiranje, krajevna koda, telefonsko izbiranje, mednarodni telefonski kodi, kodne države, državna koda, mestni kodi