Turkmenistan

Landskode +993

City Codes

Ashgabat

12

Turkmenabad (formerly Chardzhou)

378

Dashkhouvuz

322

Turkmenbashi (formerly Krasnovodsk)

243

Mary

522

Serdarabad (formerly Nebitdag)

222

Retningsnummer, International retningsnummer, telefonsamtaler, oppringing, retningsnummer telefon oppringing, international oppringing koder, ringer landskoder, landskode, city koder