Palestinske selvstyremyndighetene

Landskode +1

Phone Codes
Dial +972 82 + Local Number
Retningsnummer, International retningsnummer, telefonsamtaler, oppringing, retningsnummer telefon oppringing, international oppringing koder, ringer landskoder, landskode, city koder