Laos Retningsnummer

Landskode +856

by Codes
 Loungprabang 71
 Mobiltelefoner 20
 Pakse 31
 Pakxan 54
 Svannakhet 41
 Thakhek 51
 Vientiane (Capital) 21


Laos Retningsnummer, internasjonale anropskoder, telefonsamtaler, oppringing, retningsnummer, telefonoppringing, internasjonale oppringningskoder, landekoder, landskode, bykoder