Slowakije

Landnummer +421

 

De Codes van de stad
Banská Bystrica 48
Bardejov 54

Bratislava

2

Dujanská Streda 31
Humenné 57
Het ijs van Ko š 55
Levice 36 36
Liptovský Mikulá š 44
Lučenec 47
Martin 43
Michalovce 56
Nitra 37
Nové Zámky 35
Poprad 52
Považská Bystrica 42

Pre š ov

51

Prievidza 46
Ro ž ňava 58
Senica 34
Spišská Nová Ves 53
Topol'čany 38
Trenčín 32
Trnava 33
Ž ilina 41
Zvolen 45

Mobiele telefoons
Eurotel (GSM 900/1800) 902, 903, 904
Eurotel (NMT 450)) 901
Sinaasappel (GSM 900/1800) 905, 906, 907, 908
bellen codes, internationaal bellen codes, telefoontjes, bellen, het netnummer, telefoon bellen, landnum-, roepen land codes, landcode, stad codes