Serbija zvanu kodi

Valsts kods +381

Beograd (Belgrada) 11
 Bor 30
 Jagodina 35
 Kosovska Mitrovica 28
 Kragujevac 34
 Kraljevo 36
 Krushevac 37
 Ni? (Nish) 18
 Novi Pazar 20
 Novi Sad 21
 Panchevo 13
 Pec 39
 Pirota 10
 Pozarevac 12
 Prishtina 38
 Sombor 25
 Sremska Mitrovica 22
 Subotica 24
 Uzice 31
 Valjevo 14
 Zajechar 19
 Kopš 2004. gada 1. maija mobilais telefons prefikss tika mainīts 5-50
 Telenor Serbija GSM 900 / 180062 ... 63
 MTS GSM 900 / 180064 ... 65
Serbija Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi