Kazakhstan Calling Codes

Country Code +7

Area Codes
Akmola317
Aktau329
Aktubinsk313
Almaty327
Arkalyk330
Atyrau312
Karaganda321
Kostanai314
Kzyl-Orda324
Leninsk336
Pavlodar318
Petropavlovsk315
Semipalatinsk322
Shymkent325
Taldykorgan328
Uralsk311
Ust-Kamenogorsk323
Zhambyl326
Zhezkazgan310


Kazakhstan Calling Codes, International Calling Codes, Phone Calls, Dialing, Area Code, Phone Dialing, International Dialing Codes, Calling Country Codes, Country Code, City Codes