पेरू कॉलिंग कोड

देश कोड +51

शहर संहिताओं
 आरक्विपा 54
 Ayacucho 64
 Cajamarca 44
 कलाओ 14
 Chiclayo 74
 Chimbote 44
 Cuzco 84
 Huancavelica 6495
 Huancayo 64
 इका 34
 इक्विटोस 94
 लीमा 1
 प्यूरा 74
 Tacna 54
 ट्रूजिलो 44


पेरू कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड