चेक गणतंत्र कॉलिंग कोड

देश कोड +420

क्षेत्र कोड
 ब्रनो 54
 राजधानी प्राहा (प्राग) 3
 प्लज़ेन 377
 क्षेत्र जिहोकेस्की 38 | 39
 क्षेत्र जीहोमोर्वस्की 51 | 53 | 54
 क्षेत्र कर्लोवर्स्की 35
 क्षेत्र क्रेलोवेह्राडेकी 49
 क्षेत्र लिबर्स्की 48
 क्षेत्र मोरव्स्कोस्लेज़्स्की 56 | 59
 क्षेत्र ओलोमुकी 58
 क्षेत्र पर्दुबिस्की 46
 क्षेत्र प्ल्ज़ेंस्की 37
 क्षेत्र स्ट्रेडोसेस्की 31 | 32
 क्षेत्र उस्तेकी 41 | 47
 क्षेत्र विसोसिना 56
 क्षेत्र ज़्लिन्स्की 57
 स्लैनी 31257
 मोबाइल कोड्स
 O2 (जीएसएम 900/1800 | 3 जी 2100) 602 | 606 | 607 | 723 | 724
 टी-मोबाइल (जीएसएम 900/1800) 603 | 604 | 605
 वोडाफोन / ऑस्कर (जीएसएम 900/1800) 608 | 774 | 775 | 776 | 777


चेक गणतंत्र कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड