Algéria hívószámok

Ország kód +213

City (Willaya) kódok
 Adrar 49
 Ain Defla 27
 Ain Temouchent 43
 Alger 21
 Annaba 38
 Bechar 49
 Batna 33
 Bejaia 34
 Biskra 33
 Blida 25
 Bordj Bou Arreridj 35
 Bouira 26
 Boumerdes 24
 Chlef 27
 Constantine 31
 Djelfa 27
 El Bayadh 49
 El Oued 32
 El Tarf 38
 Ghardaia 29
 Guelma 37
 Illizi 29
 Jijel 34
 Khenchela 32
 Laghouat 29
 M'sila 35
 Mascara 45
 Medea 25
 Mila 31
 Mostaganem 45
 Naama 49
 Oran 41
 Ouargla 29
 Oum El Bouaghi 32
 Relizane 46
 Saida 48
 Setif 36
 Sidi Bel Abbes 48
 Skikda 38
 Souk Ahras 37
 Tamenrasset 29
 Tebessa 37
 Tiaret 46
 Tindouf 49
 Tipaza 24
 Tissemsilt 46
 Tizi Ouzou 26
 Tlemcen 43
 Mobiltelefon
 Mobiltelefon 61
Algéria Hívókódok, nemzetközi hívó kódok, telefonhívások, tárcsázás, körzetszám, telefonhívás, nemzetközi hívószámok, országhívószámok, országkódok, városi kódok