Nepal

Landekode +977

City Codes
Bharatput 56
Biratnagar 21

Bhaktapur

1

Bjojpur 29
Dhankuta 26

Dhangadi

91

Dolakha 49

Gorkha

64

Jhapa 23

Kathmandu

1

Nepalgunj

81

Phidim 24
Pokhara 41
Sarlahi 46
Telefonkoder, International telefonkoder, Telefonopkald, Opkald, Område Kode, Telefon opkald, Internationale selvvalgskoder, Opkald Landekoder, Landekode, by Koder