Japan

Landekode +81

City Codes
Aomori
177

Chiba

43

Chita
562

Daito

720

Fuchu (Tokyo)
423
Fukushima
24

Ginowan

98

Gushikawa
98
Hiroshima
82
Ibakari
726
Imari
955

Kawasaki (Kanagawa)

44

Kobe

78

Kyoto

75

Nagasaki

958

Nagoya

52

Naha

98

Okinawa
98

Osaka

66

Sapporo

11

Sasebo

956

Seto
561

Tachikawa (Tokyo)

425

Tokyo

3

Urasoe
98

Yokohama

45

Yokosuka (Kanagawa)

468

PHS phones
070 + eight digit number

Cell Phones

090 + eight digit number
 
Telefonkoder, International telefonkoder, Telefonopkald, Opkald, Område Kode, Telefon opkald, Internationale selvvalgskoder, Opkald Landekoder, Landekode, by Koder