Sierra Leone Telefonní předvolby

Kód země 232

Freetown 22
 Všechny ostatní body 5 nebo 6 číslic bez City Code


Sierra Leone Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy