Samoa

Volací kód země +784

Město kódy not required. All points 5 or 6 digits for fixed lines, 7 digits for mobile phones.

Mobile Operator: Telecom Samoa (GSM 900)

Volání kódy, volání do zahraničí kódy, telefonní hovory, vytáčení, kód oblasti, telefon s přímou volbou, mezinárodní provolbou kódy, Volací kódy zemí, kód země, město kódy