Makedonie

Volací kód země +389

Berovo

33

Bitola

47

Debar 46

Delchevo

33

Demir Hisar 47
Dojran 34
Gevgelija

34

Gostivar

42

Kavadarci 43

Kichevo

45

Kocani 33
Kratovo 31
Kriva Palanka 31
Krushevo 48
Kumanovo 31
Makedonski Brod 48
Negotino 43
Ohrid 46
Pehchevo 33
Prilep 48
Probistip 32
Radovish 32
Resen 47
Shtip 32
Skopje 2
Struga 46
Strumica 34
Sveti Nikole 32
Tetovo 44
Valandovo 34
Veles 43
Vinica 33
Mobile/Special Services
Cosmofon (GSM900) 75, 76
T-Mobile (GSM900) 70, 71
Volání kódy, volání do zahraničí kódy, telefonní hovory, vytáčení, kód oblasti, telefon s přímou volbou, mezinárodní provolbou kódy, Volací kódy zemí, kód země, město kódy