Hingurakgoda Air Force Base, Sri Lanka
当前时间


Sri Lanka Hingurakgoda Air Force Base 机场 Hingurakgoda Air Force Base (type: 媒体机场)
地区: Sri Lanka, Polonnaruwa Town
机场海拔: 52 ft (AS m)
机场代码: VCCH | GPS 码:MNH