Naishi Airport, Kenya
current time


Kenya Naishi Airport airport Naishi Airport (type: small airport)
Region: Kenya, Naishi
Airport elevation: 1676 ft (AF m)
Airport code: KE-0019 | GPS code:
Live Search Tutorial

Airports

(airport name or city)