Suzhou, 66 Luoguaqiao Xiatang Lindun Road
Quanji Hotel
Quanji

Shanghai, 500 Weihai Road
Four Seasons Hotel Shanghai
Four